اجاره بلند مدت

خدمات منسجم حفاظت و مدیریت ملک

گلدن هوم به مالکانی که مایل به اجاره دادن ملک خود به صورت طولانی مدت هستند خدمات منسجمی را در زمینه حمایت قانونی، مدیریت و کمک فنی ارائه می دهد. تجربه طولانی ومسئولیت حرفه ای کارکنان دپارتمان مدیریت املاک، با همکاری خدمات حقوقی گلدن هوم، ومشاوران مالیاتی و همچنین دپارتمان فنی، خدمات ارائه شده به مشتریان خود را تضمین کرده وبه آنها در صرفه جویی زمان و هزینه کمک می کند.

خدمات مشتری
برای هر مساله مربوط به مدیریت و بهره برداری از ملک، دپارتمان مربوطه با کارکنان باتجربه خود اطلاعات، راهنمایی و مشاوره قابل اعتمادی را به مالک ارائه می دهد .
حمایت قانونی
خدمات حقوقی گلدن هوم به ویژه برای مالکانی که تصمیم به اجاره دادن ملک خود دارند، شامل خدمات زیر می باشد:
  • ۱-به روز کردن قوانین اجاره
  • ۲-تنظیم قراردادهای اجاره خصوصی
  • ۳-مشاوره دادن در مورد مسائلی که در طول دوره اجاره ممکن است پیش بیاید.
  • ۴-تماس با مستاجر ناسازگار، در صورت تاخیر در پرداخت اجاره
  • ۵-تنظیم اخطارنامه غیررسمی نسبت به مستاجری که تاخیر در پرداخت اجاره داشته (موجر فقط باید حداقل حق الزحمه ضابط را پرداخت نماید).
  • ۶-بیرون کردن فوری مستاجر ناسازگار(صدور حکم اجرای اجاره توسط دادگاه صالحه) با حداقل حق الزحمه قانونی که از پیش توافق شده است (هزینه الحاقی) .
مدیریت املاک
دپارتمان مدیریت املاک، امور مالی ملک را مدیریت کرده واطلاعات دقیق را به مالک ارائه می دهد: ۱-مدیریت درآمد: پرداخت ماهانه و به موقع اجاره را تضمین کرده و پیگیری می کند. ۲- مدیریت مخارج : تضمین پرداخت به موقع صورتحساب ها و پیگیری آنها .
خدمات مشاوره مالیاتی
مشاوران مالیاتی گلدن هوم، خدمات کامل مشاوره مالیاتی را (خدمات اختیاری) را به مالک - موجر ارائه می دهند. مزایای شاخص عبارتنداز: ۱- پر کردن و ارسال اظهارنامه مالیاتی سالانه ‌و فرم های درآمد اجاره (E1 و E2 ) ۲- صدور و ارسال اظهارنامه مالیاتی سالانه ۳- ثبت قرارداد های لیزینگ در شبکه اینترنتی مالیاتی ۴- صدور مالیات و اقساط سالانه دارایی ( ENFIA )
کمک فنی
دپارتمان فنی با مهندسین و تکنسین های مجرب خود انجام کلیه موارد فنی مرتبط با ملک شما را متعهد می شود : ۱-خرابی (برق، آب، گاز و غیره): با موافقت مالک، تکنسین های با تجربه گلدن هوم تعمیر فوری هر نوع خرابی اتفاق افتاده را انجام می دهند. ۲-تعمیرات، بازسازی: کارشناسان مجرب دپارتمان فنی گلدن هوم، برنامه ریزی و اجرای هر گونه کار بازسازی را با بهترین قیمت انجام می دهند. ۳-بازرسی های منظم: کادر با تجربه دپارتمان فنی گلدن هوم، در فواصل زمانی معین ملک را مورد بازرسی قرارمی دهند که آیا مستاجر آن را در شرایط خوبی نگهداری میکند واینکه خسارتی به آن وارد نشده باشد. آنها مالک را از طریق گزارش بازرسی و همچنین فرستادن عکس، در جریان بازرسی از ملک قرار می دهند.در صورت ایجاد خسارت از طرف مستاجر به وی توصیه هایی می شود واز این به بعد تصمیم گیری با مالک است که آیا برای جبران خسارت خود اقدام قانونی می کند یا خیر.
پوشش بیمه - از دست دادن درآمد
دپارتمان مدیریت گلدن هوم پوشش بیمه ای مناسبی را با کمترین حق بیمه برای تمام خطرات احتمالی که ممکن است ملک را تهدید کند درنظر می گیرد که با همکاری شرکت های بیمه ای مطمئن انجام میشود. (پوشش اختیاری با هزینه اضافی)
هزینه
هزینه خدمات ارائه شده که در بالا به آن اشاره شد، تحت برنامه مدیریت و حفاظت از ملک برای اجاره بلند مدت، به مبلغ ۱۰درصد ازکل اجاره بها سالانه است.هزینه هایی که در بالا به آن اشاره شد شامل هزینه هایی که بعنوان هزینه های ضمیمه و یا اختیاری مشخص شده است، نمیباشد.

کلیه هزینه ها مشمول ۲۴درصد مالیات بر ارزش افزوده می باشد.