ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Ομάδα έμπειρων μηχανικών διαφόρων ειδικοτήτων βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με την GOLDEN HOME, έτσι ώστε να δίνει τις κατάλληλες συμβουλές, αλλά και να αναλαμβάνει υπεύθυνα όλες τις αναγκαίες αυτοψίες, διερευνήσεις σε πολεοδομίες, εκδόσεις πιστοποιητικών, τακτοποιήσεις, νομιμοποιήσεις, εκδόσεις αδειών και κάθε είδους τεχνική υπηρεσία, ώστε να απαλλάσσεται ο κάθε πελάτης από ταλαιπωρία, περιττά έξοδα και σπατάλη χρόνου σε θέματα που δεν οφείλει να γνωρίζει.