پشتیبانی فنی

گروهی از مهندسان با تجربه و آموزش دیده در موضوعات مختلف، با گلدن هوم دائما در ارتباط هستند، و با ارائه مشاوره های مناسب و همچنین انجام کلیه بازرسی های لازم، کسب اطلاعات از طریق کارشناسان شهر سازی، اخذ مجوزها، وهمچنین قانونی کردن مراحل خرید، مشتریان را از نگرانی های بی مورد وهزینه های بالا و همچنین اتلاف وقت رها می سازند.